מבנה הלימודים והדרישות לתואר שלישי

  המחלקה לתלמוד מדריכה את תלמידיה המתקדמים בכתיבת עבודות מחקר לקראת קבלת התואר השלישי, הן במסגרת המסלול הרגיל והן במסגרת המסלול המשולב (עיין תקנון האוניברסיטה ללימודים לתואר השלישי).

א. תנאי קבלה

1.       תואר שני ממוסד אקדמי מוכר.

2.       למסלול המשולב מתקבלים תלמידים שהתמחו בתלמוד או בתושב"ע בהיקף של מקצוע ראשי והצטיינו בלימודיהם.

3.       כתיבת תזה לתואר שני בתלמוד, או עבודת שוות ערך לתלמידים שלא כתבו תיזה במסגרת התואר השני שלהם

4.    ראיון אישי.

ב. דרישות

1.       כתיבת מחקר מתקדם (דיסרטציה) בהדרכת מנחה מטעם המחלקה.

2.       השתתפות בקורסים. תכנית הלימודים תיקבע על ידי ראש המחלקה באופן אישי לכל תלמיד, בהתחשב בלימודיו הקודמים ובתחום מחקרו, ובתיאום  עם המנחה.

3.       השתתפות בקולוקוויום המחלקתי בכל שנות הלימודים. פרטים נוספים מצויים בחוברת מיוחדת לענייני התואר השלישי.

4.       בחינות בספרות המקורות ובספרות השו"ת. הדרישה תיקבע על ידי ראש המחלקה באופן אישי לכל תלמיד, בהתחשב   בלימודיו הקודמים ובתחום מחקרו, ובתיאום עם המנחה.  

 

פרטים נוספים על תכנית הלימודים לתואר שלישי

פרטים נוספים על מסלולי הלימוד במחלקה לתלמוד