תושבע"פ - מבנה הלימודים והדרישות לתואר ראשון

א. תנאי קבלה לתואר ראשון

1.    תעודת בגרות;

2.    מבחן פסיכומטרי (מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה פטורים מבחינת הכניסה

       הפסיכומטרית).

ב. מסלולי לימוד לתואר הראשון

המגמה לתורה-שבעל-פה מקיימת מספר מסלולי לימוד לתואר הראשון, אותו ניתן ללמוד במשך מספר שנים לפי הקצב של המועמד, ואלה הם:

1.     מסלול מורחב - 46 ש"ש -  למי שמבקש להתמחות בתושב"ע בהרחבה ואינו מעוניין ללמוד מקצוע אחר. מס' המסלול 10101;

2.     מסלול ראשי - 30 ש"ש -  למי שמבקש ללמוד גם במחלקה אחרת בהיקף של מקצוע משני. מס' המסלול 10201;

3.     מסלול דו-ראשי - 27 ש"ש - למי שמבקש ללמוד גם במחלקה אחרת המציעה אף היא הסדר של מסלול דו-ראשי. מס' המסלול 10250;

4.     מסלול דו-ראשי מובנה - 25 ש"ש - למי שמבקש ללמוד בהיקף דומה במחלקה אחרת שיש הסכם בינה לבין המחלקה לתלמוד; המחלקות הן: תנ"ך, תולדות עם ישראל, ספרות עם ישראל, לימודי ארץ ישראל, לשון עברית, לימודים קלאסיים ולימודי מידענות. מס' המסלול  10260;

5.    מסלול ישיר לתואר השני. על פי תקנון האוניברסיטה מקיימת המחלקה לתלמוד מסלול לימודים ישיר לתואר שני לתלמידים מצטיינים. התכנית מיועדת לתלמידים המצטיינים בלימודיהם לתואר הראשון. תלמידים אלה יכולים להתחיל את לימודיהם לתואר השני בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון. התכנית כפופה לתנאים הנהוגים באוניברסיטה במסלול הישיר, ופרטים עליה ניתן לקבל במזכירות האקדמית ובוועדה לתואר שני.

 

הבהרה 1:

ש"ש (=שעה שנתית) פירושה קורס בן שעה אחת המתקיים מדי שבוע בשבוע במשך שנה אקדמית שלמה או קורס בן שעתיים המתקיים בסמסטר אחד בלבד. סטודנט הלומד, למשל, במשך שנה שלמה 24 שעות מדי שבוע בשבוע "אגר" באמתחתו 24 שעות שנתיות.

הבהרה 2:

רוב תלמידי האוניברסיטה חייבים בלימודי יסוד ביהדות בהיקף של 14 ש"ש, מהם 4 ש"ש  בתלמוד. תלמידי המחלקה בכל המסלולים חייבים ללמוד את 4 ש"ש של חובת לימודי היסוד בתלמוד מתוך קורסי הבחירה של המחלקה, בנוסף לדרישות הש"ש בהתאם למסלולם. הוראה זו איננה חלה על תלמידים הפטורים מלימודי יסוד. 

ג. פירוט הדרישות

1.     להלן פירוט הרכב הקורסים לכל התלמידים, לפי מכסת השעות שהם חייבים בהם בכל  מסלול. הקורסים מאוגדים ב"אשכולות" לפי תחומיהם.
2.     מטלות נוספות בכל המסלולים הנ"ל התלמידים חייבים במטלות נוספות שהאוניברסיטה מטילה על כל תלמידיה (כגון:   שפה זרה, קורסים כלליים ולימודי יסוד) והן מפורטות במקום אחר בחוברת זו. על התלמיד מוטלת החובה לברר בדיוק מה הן חובותיו ולמלא אותן.
 

  דרישות לתושב"ע במסלול מורחב:

46 ש"ש בהיקף הבא:

שנה א'-  קורסי חובה בהיקף של 6 ש"ש

       קורסי בחירה

בחינות בקיאות- חובה בשנים א'-ג

שנים ב'-ג'- קורסי בחירה

3 עבודות סמינריוניות

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N10,-N2012,-N10101

 

 דרישות לתושב"ע במסלול ראשי:

30 ש"ש בהיקף הבא:

שנה א'- קורסי חובה בהיקף של 6 ש"ש           

קורסי בחירה           

בחינות בקיאות- חובה בשנים א'-ג'

שנים ב'-ג'- קורסי בחירה               

2 עבודות סמינריוניות  

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N10,-N2012,-N10201 

 

דרישות לתושב"ע במסלול דו-ראשי מובנה:

25 ש"ש בהיקף הבא:

שנה א'- קורסי חובה בהיקף של 6 ש"ש           

קורסי בחירה           

בחינות בקיאות- חובה בשנים א'-ג'

שנים ב'-ג'- קורסי בחירה               

שתי עבודות סמינריוניות  

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N10,-N2012,-N10250 

 

דרישות לתושב"ע במסלול דו-ראשי לא מובנה:

27 ש"ש בהיקף הבא:

שנה א'- קורסי חובה בהיקף של 6 ש"ש           

קורסי בחירה           

בחינות בקיאות- חובה בשנים א'-ג'

שנים ב'-ג'- קורסי בחירה               

שתי עבודות סמינריוניות  

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N10,-N2012,-N10260 

 

פירוט הדרישות לתואר הראשון

פרטים נוספים על המסלולים לתואר ראשון