שלחו לחבר

הנחיות אקדמיות

הנחיות מחלקתיות:  

הנחיות לתואר ראשון

הנחיות לתואר שני

החובות לתואר ראשון בתלמוד - ראשי

החובות לתואר ראשון בתלמוד - מורחב

החובות לתואר ראשון בתשבע"פ - ראשי

החובות לתואר ראשון בתשבע"פ - מורחב

החובות לתואר ראשון בתלמוד - רמי"ם

החובות לתואר שני בתלמוד עם תזה

החובות לתואר שני בתלמוד ללא תזה

החובות לתואר שני בתשבע"פ עם תזה

החובות לתואר שני בתשבע"פ ללא תזה

החובות לתואר שני בתשבע"פ למורים

תכנית מיוחדת לתואר שני בלי תיזה: ביום אחד בשבוע, בשנת לימודים אחת (עם קורסים מתוקשבים וללא סמסטר קיץ) 

 

התכנית ללימודי אגדה ומדרש לתואר שני

התמחות בתחום מדרש ואגדת חז"ל: רציונל כללי, מבנה הלימודים ורשימת הקורסים המוצעים

התכנית ללימודי אגדה ומדרש - מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז

 

הנחיות לבחינות הבקיאות:  

הנחיות לבחינות הבקיאות לנרשמים עד תשע"א

הנחיות לבחינות הבקיאות לנרשמים בתשע"ב

הנחיות לבחינות הבקיאות לנרשמים בתשע"ג

הנחיות לבחינות הבקיאות לנרשמים בתשע"ד

הנחיות לבחינות הבקיאות לנרשמים מתשע"ה 

חומר עזר למבחני הבקיאות -תוספתא (תודה לבנימין אלבוים)

 

הנחיות לתלמידי מחקר (ביה"ס לתארים מתקדמים): 

הוראות והנחיות להגשת עבודת הגמר לתואר השני

 הנחיות להגשת עבודת הדוקטור

 תקנון הלימודים לתלמידי מחקר לתואר שלישי ופרטי מידע

פרטי מידע לקראת שנה"ל תשע"ד 

 

הנחיות אקדמיות כלליות לכתיבת עבודות סמינריוניות ועבודות מחקר בכל התארים.

הנחיות לכתיבת הצעת מחקר לתואר שני (ניתן למצוא באתר הוועדה לתואר שני הנחיות מפורטות בכל הנוגע לתואר השני)

הוראות והנחיות להגשת עבודת הגמר לתואר שני: חלק א

                                                                     חלק ב  

הנחיות אקדמיות לתואר שלישי.

תבנית לכתיבת עבודות סמינריוניות ועבודות מחקר (תודה לאיימי פרדז') 

 

הספריה מספקת שרות חדש לסטודנטים המגישים עבודה לתואר שני או שלישי בלבד: הספרנים ישמחו לעבור עם מגישי העבודה על הפרטים הטכנים – צורת ההגשה לפני הגשת העבודה בכדי למנוע טעויות בכתיבת השער, סדר הדפים וכו'.

 

תאריך עדכון אחרון : 27/12/2018