טקס חלוקת מלגות ע"ש גב' אסתר ומר אפרים פלמר וע"ש ר' שלמה חוצ'נר