סגל אקדמי

Qualification שםסמל מיון Position Telephone דוא"ל Segel Type
ד"ר ארנד אהרן 02-9996359 סגל אקדמי בכיר
ד"ר בורגנסקי אברהם חיים 077-5382797 סגל אקדמי זוטר
ד"ר בורגנסקי חיים 053-7382797 סגל אקדמי בכיר
פרופ' בר-אילן מאיר 03-5318593 סגל אקדמי בכיר
ד"ר גלינסקי יהודא 02-5637121 סגל אקדמי בכיר
פרופ' הנשקה דוד ראש מרכז נפתל, עורך כתב העת 'סידרא' 02-6514086 סגל אקדמי בכיר
פרופ' וולף ג'פרי יוסף ראש המכון לחקר ההלכה הבתר-תלמודית 052-2747375 סגל אקדמי בכיר
ד"ר יהלום שלם 054-7539395 סגל אקדמי זוטר
פרופ' כהן אבינועם 03-5740715 סגל אקדמי בכיר
ד"ר כהן ברק מרכז לימודי תעודת הוראה 054-7706020 סגל אקדמי בכיר
ד"ר כהן ברק שלמה יועץ ואחראי על תעודת הוראה 03-6356621, 054-4566620, 03-5318661 סגל אקדמי זוטר
פרופ' מאק חננאל 052-2676741 סגל אקדמי בכיר
פרופ' מוסקוביץ לייב 02-9975268 סגל אקדמי בכיר
פרופ' מיליקובסקי חיים ראש הקתדרא לתלמוד ע"ש גאספר 050-7688812 סגל אקדמי בכיר
ד"ר סבתו מרדכי 052-2600346 סגל אקדמי בכיר
ד"ר עמית אהרן ראש המחלקה לתלמוד 052-2284153 סגל אקדמי בכיר
ד"ר עצמון ארנון 03-5328365 סגל אקדמי בכיר
ד"ר פוקס עוזי 054-5665290 סגל אקדמי בכיר
ד"ר פוקס עוזיאל 02-5353346 סגל אקדמי זוטר
פרופ' פרידמן שמא ראש המכון למיחשוב במדעי היהודות 050-4130103 סגל אקדמי בכיר
ד"ר קדרי תמר 052-3226320 סגל אקדמי זוטר
ד"ר קצוף בנימין אחראי על מבחני הבקיאות 09-7668970, 052-7994180, 03-5317366 סגל אקדמי זוטר
ד"ר קצוף בנימין 052-7994180 סגל אקדמי בכיר
ד"ר רביב רבקה 050-9594960, 09-7928291 סגל אקדמי זוטר
ד"ר רוט פנחס סגל אקדמי בכיר
פרופ' ריבלין יוסף עורך משנה בכתב העת האלקטרוני למדעי היהדות JSIJ 054-8435552 סגל אקדמי בכיר
פרופ' שמש אהרון 02-5665512 סגל אקדמי בכיר
ד"ר ששון גלעד 04-6960387, 052-5294630 סגל אקדמי זוטר