מערכת שעות תשע"ו

טיוטת מערכת שעות תלמוד תשע"ו- 04.05.2015 (ייתכנו שינויים)

 

 

שני

סמסטר א'

שני

סמסטר ב'

שלישי

סמסטר א'

שלישי

סמסטר ב'

רביעי

סמסטר א'

רביעי

סמסטר ב'

חמישי

סמסטר א'

חמישי

סמסטר ב'

קורסים מתוקשבים

8-10

ד"ר עוזיאל פוקס

 

09-069-01 הרצאה

09-863-01 סמינריון

 

סוגיות הלכתיות ופרשניות- גאונים וקראים

 

ג+

ד"ר ברק כהן   ***

 

אמוראי בבל

ג+

 

ד"ר ארנון עצמון

 

10-039-01 הרצאה

10-836-01 סמינריון

 

נשים ונשיות בספרות חז"ל

 

ג+

 

ד"ר ברק כהן   ***

 

10-020-01 הרצאה

10-844-01 סמינריון

 

דמויות מקראיות בראי האגדה

 

ג+

 

ד"ר ארנון עצמון

 

10-066-01

 

סוגיות באגדה

 

ג'+

10-607-01 הרצאה

שיטות לימוד

10-608-01 הרצאה

10-845-01 סמינריון

דרכי פסיקה

10-12

פרופ' אהרן שמש

09-031-01הרצאה

09-846-01 סמינריון

 

נזירים ונזירוּת בתקופת בית שני

ג+

* לבעלי רקע

ד"ר פנחס רוט   ***

 

 

09-018-01 הרצאה

09-866-01 סמינריון

 

תולדות ההלכה בפרובאנס

 

ג+

 

ד"ר ג'פרי וולף

10-005-01 הרצאה

 

הפולמוס נגד התלמוד והטקסט התלמודי

ג+

 

פרופ' מאיר בר אילן   ***

10-700-01 הרצאה

 

מיסטיקה יהודית עתיקה- הספרות התלמודית וספרות ההיכלות

 

ד"ר בנימין קצוף

10-067-01

 

תלמודה של ארץ ישראל

ג'+

12-14

ד"ר עוזיאל פוקס

 

09-592-01 הרצאה

09-855-01 סמינריון

 

התלמוד הירושלמי בכתבי גאונים וראשונים

 

ג+

* לבעלי רקע

ד"ר חיים בורגנסקי

 

10-038-01 הרצאה

10-823-01 סמינריון

 

הלכה ומודרנה- מדינה וחברה

 

ג+

ד"ר מרדכי סבתו

09-524-01 הרצאה

09-859-01 סמינריון

 

בבלי- מסכת בבא מציעא

ג+

* לבעלי רקע

ד"ר ארנון עצמון

 

09-067-01 הרצאה

09-800-01 סמינריון

 

מגילת אסתר בראי האגדה

 

ג+

ד"ר חיים בורגנסקי

 

10-071-01

 

 מועדי ישראל בהתפתחותם

 

ג+

ד"ר ברק כהן

10-069-01 הרצאה

10-850-01 סמינריון

טקסטים תלמודיים

ג+

* לחסרי רקע

14-16

ד"ר מרדכי סבתו

 

09-502-01 הרצאה

09-862-01 סמינריון

 

בבלי- מסכת סנהדרין

 

ג+

 

* לבעלי רקע

פרופ' חיים מיליקובסקי

 

 09-563-01 הרצאה

מבוא למדרש ואגדה

א' חובה

ד"ר חיים בורגנסקי

 

10-612-01 הרצאה

10-821-01 סמינריון

 

הלכה ומודרנה- הלכה ורפואה

 

ג+

ד"ר ג'פרי וולף

 

09-590-01 הרצאה

 

יהדות אשכנז ויצירתה

 

ג+

 

 

 

ד"ר בנימין קצוף

 

10-031-01 הרצאה

10-848-01 סמינריון

משנה ותוספתא- ברכות

ג+

 

16-18

פרופ' דוד הנשקה

 

09-501-01 הרצאה

 

מדרשי ההלכה- מכילתות

 

ג+

 

* לבעלי רקע

ד"ר יהודא גלינסקי

 

09-019-01 הרצאה

 

על הספרות ההלכתית בספרד

 

ג+

 

* לבעלי רקע

ד"ר בנימין קצוף

 

10-382-01

 

מבוא לתושבע"פ: תנאים

א-חובה

* לחסרי רקע

ד"ר בנימין קצוף

 

10-384-01

 

מבוא לתושבע"פ: אמוראים

א-חובה

* לחסרי רקע

פרופ' חננאל מאק   ***

 

10-106-01 הרצאה

10-827-01 סמינריון

 

מדרשי בראשית

 

ג+

ד"ר אהרון ארנד

 

 

ד"ר אהרן עמית

 

09-380-01 הספרות התנאית: התהוותה ועריכתה

א-חובה

* לבעלי רקע

ד"ר אהרן עמית

 

09-389-01 הספרות האמוראית: התהוותה ועריכתה

א-חובה

*לבעלי רקע

10-633-01 הרצאה

 

עולם התפילה

 

ג+

10-634-01 הרצאה

10-831-01 סמינריון

 

עולם בית הכנסת

ג+

 

פרופ' אהרן שמש ופרופ' עדיאל שרמר

 

09-864-01 סמינריון

 

הולדת ההלכה

ג+

 

18-20

פרופ' חיים מיליקובסקי

 

09-850-01 סמינריון

 

 ויקרא רבה

 

 

 ג'+

 

* לבעלי רקע

ד"ר אהרון ארנד

09-101-01

הדרכה ביבליוגרפית

שנה א'- חובה

ד"ר אהרן עמית   ***

 

10-636-01 הרצאה

10-810-01 סמינריון

 

הסיפור האמוראי בבבלי ובירושלמי

 

ג+

ד"ר פנחס רוט   ***

 

 

09-001-01 הרצאה

09-865-01 סמינריון

 

בתי דיו רבניים באירופה בימי הביניים

 

ג+

 

 

פרופ' דוד הנשקה

 

10-397-01 הרצאה

כתבי ההלכה של הרמב"ם

ד"ר יהודא גלינסקי

 

09-072-01 הרצאה

על ספרות ההלכה בצרפת

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** קורס כללי                                                                                                  ניתן לפנות למזכירות בטל' 03-531-8593/8612, במייל depttl@mail.biu.ac.il ובפקס 03-738-4152