סגל אקדמי

ראש המחלקה

שם תפקיד טלפון
ד"ר עמית אהרן ראש המחלקה לתלמוד 052-2284153

פרופסור מן המניין

שם תפקיד טלפון
פרופ' הנשקה דוד ראש מרכז נפתל, עורך כתב העת 'סידרא' 02-6514086
פרופ' מוסקוביץ לייב 02-9975268
פרופ' מיליקובסקי חיים ראש הקתדרא לתלמוד ע"ש גאספר 050-7688812
פרופ' שמש אהרון 02-5665512

פרופסור חבר

שם תפקיד טלפון
פרופ' וולף ג'פרי יוסף ראש המכון לחקר ההלכה הבתר-תלמודית 052-2747375
פרופ' מאק חננאל 052-2676741

מרצה בכיר

שם תפקיד טלפון
ד"ר גלינסקי יהודא 02-5637121
ד"ר כהן ברק מרכז לימודי תעודת הוראה 054-7706020
ד"ר סבתו מרדכי 052-2600346
ד"ר עמית אהרן ראש המחלקה לתלמוד 052-2284153
ד"ר עצמון ארנון 03-5328365
ד"ר פוקס עוזי 054-5665290
ד"ר קצוף בנימין 052-7994180
ד"ר רוט פנחס

מורה בכיר

שם תפקיד טלפון
ד"ר ארנד אהרן 02-9996359

מרצה

מורה

שם תפקיד טלפון
ד"ר בורגנסקי חיים 053-7382797

חברי סגל שיצאו לגמלאות

שם תפקיד טלפון
פרופ' כהן אבינועם 03-5740715
פרופ' פרידמן שמא ראש המכון למיחשוב במדעי היהודות 050-4130103